Všeobecné obchodní podmínky

1. Zákazníci, kteří si zakoupí nový výrobek společnosti FUJIFILM, na který se vztahují dané podmínky, (nevztahuje se na použité nebo repasované výrobky FUJIFILM) (dále jen „Výrobek splňující podmínky) v období od 26. února 2016 do 31. května 2016, budou mít nárokt na odměnu formou vrácení určité peněžní částky. Období, kdy propagační akce probíhá, a výše odměny se liší podle zakoupeného produktu. Úplný seznam výrobků splňujících podmínky, odměn a propagačních období naleznete v sekci „Výrobky splňující podmínky“ na tomto webu.

2. Nákup musí být proveden u některého autorizovaného prodejce nebo na internetových stránkách, které jsou uvedeny v seznamu autorizovaných prodejců na této webové stránce.

3. Této propagační akce se mohou zúčastnit pouze obyvatelé České republiky. Jakékoliv žádosti týkající se výrobků mimo Českou republiku budou považovány za neplatné. Propagační akce se vztahuje pouze originální výrobky Fujifilm splňující podmínky, které jsou uvedeny na stránce Výrobky splňující podmínky.

4. Žádosti nelze uplatňovat do 30 kalendářních dnů ode dne nákupu a musí být uplatněny do 60 dnů ode dne zakoupení. Datum nákupu se počítá jako den 1. Žádosti přijaté po tomto termínu budou považovány za neplatné.

5. V průběhu propagační akce mohou být akceptovány maximálně tři žádosti o vrácení peněz na osobu. Jakákoliv žádost bude akceptována pouze v případě, že se nebude vztahovat ke stejnému modelu jako předcházející žádosti. Celkově lze žádost uplatnit až na 11 jednotlivých výrobků splňujících podmínky.

6. Na jeden model výrobku nelze uplatňovat více žádostí.

7. Formulář pro uplatnění žádosti je uveden na této propagační webové stránce. Pro úspěšné uplatnění žádosti je třeba zadat osobní údaje a informace o nákupu, které zahrnují:

8. Za předpokladu, že bude vaše žádost úspěšný, obdržíte vrácené peníze na vámi uvedený bankovní účet do 14 kalendářních dnů od data potvrzení žádosti. Jiné možnosti jsou vyloučeny.

9. FUJIFILM bude informovat zákazníky v případě, že zaslaná žádost bude neúplná. Oznámení o opomenutí bude provedeno prostřednictvím e-mailu. Zákazníci budou mít možnost napravit všechny chyby do 7 kalendářních dnů po obdržení e-mailu.

10. Neúplné, podvodné, změněné nebo nečitelné žádosti společnost FUJIFILM vyloučí. FUJIFILM si vyhrazuje právo vyžádat si originální doklad o koupi. Budete-li požádáni o jeho zaslání poštou, bude vám zaslán zpět.

11. Bude-li žádost odmítnuta z důvodů nesplnění podmínek nabídky, bude rozhodnutí organizátora propagační akce konečné. FUJIFILM si vyhrazuje právo tuto propagační kampaň zrušit, změnit nebo ukončit bez předchozího upozornění.

12. Budou-li výrobky splňující podmínky vráceny za účelem vrácení peněz nebo výměny, pozbývá vaše žádost platnosti.

13. Společnost FUJIFILM nenese odpovědnost za závady hardwaru, technické závady, závady softwaru, serveru, webových stránek, ztráty nebo jiné poruchy mimo její kontrolu, v jejichž důsledku se zákazník nebude moci propagační akce zúčastnit.

14. Společnost FUJIFILM si vyhrazuje právo tuto akci kdykoli zrušit a změnit podmínky, aniž by z toho pro ni vznikl jakýkoli závazek.

15. E-mailová adresa pro doručování je help@Fuji-Offers.com; při korespondenci během procesu spojeného se žádostí uvádějte své jedinečné identifikační číslo žádosti. Další podrobnosti lze nalézt v sekci „kontaktujte nás“ na těchto webových stránkách.

Adresa organizátorů propagační akce: [vložte údaje o místní pobočce společnosti Fujifilm]. Na tuto adresu prosím žádné žádosti neposílejte.